Trapphus och förråd

Trapphuset är en viktigt utrymningsväg och du får inte lämna saker där. Du får inte heller lämna entrédörren öppen.

Stäng entrédörren 

Se till att portdörren stängs efter dig. Öppna dörrar kan bidra till att det blir kallt i trapphuset och element fryser. På sommaren kan sorkar, möss och annan ohyra ta sig in. Kontrollera också att porten går i lås kvällar och nätter, så att obehöriga inte kommer in i trapphuset.

Ingen förvaring i trapphus

Du får inte förvara något i trapphuset. Anledningen är att utryckningspersonal vid olyckstillfälle eller brand lätt ska ta sig fram, men också för att underlätta för att hyresgäster ska ta sig ut. Information om brandsäkerhet. 

Tänk på att ta in cykeln till cykelförrådet under vintern, så att snöröjningen kommer fram.

Brandfarliga vätskor

Information gällande förvaring av brandfarliga vätskor och gasol.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice