Trapphus och förråd

Trapphuset är en viktigt utrymningsväg och du får inte lämna saker där. Du får inte heller lämna entrédörren öppen.

Stäng entrédörren 

Se till att portdörren stängs efter dig. Öppna dörrar kan bidra till att det blir kallt i trapphuset och värmeelement tvingas jobba onödigt hårt. På sommaren kan dessutom sorkar, möss och annan ohyra ta sig in. Kontrollera att porten går i lås kvällar och nätter, så att obehöriga inte kommer in i trapphuset.

Ingen förvaring i trapphus

Du får inte förvara något i trapphuset. Anledningen är att utryckningspersonal vid olyckstillfälle eller brand lätt ska kunna ta sig fram, men också att underlätta för hyresgäster som ska ta sig ut. Information om brandsäkerhet. 

Tänk på att ta in cykeln till cykelförrådet under vintern, så att snöröjningen kommer fram.

Brandfarliga vätskor

Information gällande förvaring av brandfarliga vätskor och gasol.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Sök ledigt

Felanmälan

Felanmälan

Min bostad

Min bostad

Kundservice

Kundservice