Hjorten

Kvarteret Hjorten innefattar Samuel Permans gata 26, 28 och 30, Genvägen 60 och 62, samt Biblioteksgatan 31, 33, 35 och 37.

Ett av husen på Hjorten Innergården på Hjorten

Renoveringen av kvarteret Hjorten startar i augusti 2023 och arbetet beräknas ta totalt cirka 2,5 år. Här nedan hittar du vanliga frågor och svar om renoveringen och broschyr om tillval. 

Broschyr - Material- och valbroschyr för Hjorten (PDF)
Med reservation för ändringar, informationen är sammanställd i december 2022.

Broschyr - Flytt till och från ditt tillfälliga boende (PDF)
Med reservation för ändringar, informationen är sammanställd i april 2023.

Bilder på visningslägenhet i kvarteret Hjorten

Avspärrningar under renoveringstiden 

Under renoveringsarbetet spärras delar av området av. På bilden nedan ser du hur de första avspärrningarna ser ut. Avspärrningarna ändras beroende på vilka hus som renoveras men vi uppdaterar löpande med nya kartor. Det är viktigt att respektera avspärrningarna och inte gå inför avspärrat område.  

Är det nödvändigt att renovera?

Ja. Efter 72 år är husens elledningar samt avlopps- och vattenrör ordentligt slitna. Nu behöver de bytas för att undvika besvärliga skador.

När ska ni starta renoveringen?

Renoveringen av lägenheterna i det första huset (Biblioteksgatan 31) är planerad att starta i augusti 2023. Men redan tidigare under sommaren inleds förberedande jobb i området och underhållsarbeten i lokaler. 

Hur lång tid tar renoveringen?

Totalt räknar vi med att renoveringen av hela området tar ungefär två och ett halvt år. Generellt tar en huskropp cirka sex månader att färdigställa.

Vilka adresser börjar ni med?

Vi planerar att renovera husen i den ordning kartan nedan visar. Det första huset vi renoverar är hus 1 (Biblioteksgatan 31 A). Det sista huset vi renoverar är hus 8. Turordningen kan komma att ändras under arbetets gång.

När renoveras mitt hus?

Här nedan ser du en preliminär tidsplan för när renoveringen av varje hus börjar. Tidsplanen kan komma ändras under arbetets gång men ger en ungefärlig bild av när renoveringen börjar på din adress och du behöver flytta till tillfälligt boende. 

 • Biblioteksgatan 31 – Augusti 2023
 • Samuel Permans gata 26 – September 2023
 • Biblioteksgatan 37 – November 2023
 • Biblioteksgatan 35 - Mars 2024
 • Samuel Permans gata 28 – Augusti 2024
 • Samuel Permans gata 30 – November 2024
 • Genvägen 60 – Mars 2025
 • Genvägen 62 – Mars 2025
 • Biblioteksgatan 33 – Maj 2025

Är inte stambytet något som ingår i Östersundshems underhåll?

Ja, det stämmer till viss del, men när man gör ett stambyte måste man också göra i ordning badrummet utifrån gällande normer och branschregler. Vi har även valt en modern standard (kakel och klinker) vilket blir en standardhöjande åtgärd som ger ett påslag på hyran.

Vad berörs av renoveringen?

Renoveringen berör badrum, toalett, kök, ytskikt på golv och väggar samt element. Renoveringen omfattar även fastighetens allmänna utrymmen som till exempel källare och trapphus.

Vilka val kan jag göra?

Du får möjlighet till två olika val av standard, val av kökspaket, samt kulörer väggar samt golv. Valbroschyr och mer information skickas ut när renoveringen av ditt hus närmar sig. Men är du redan nu nyfiken har vi ett showroom där vi visar upp färger och materialval på vår huvudkontor på Rådhusgatan 29. Kontakta ombyggnadssamordnaren på tel. 063-14 04 30 eller skicka ett mejl till rot@ostersundshem.se för att boka ett besök. 

Får jag har kvar mitt badkar?

På grund av vattenbesparingsskäl och liten efterfrågan installerar vi inga badkar.

Påverkas förråden av renoveringen?

Ja, det gör de. Efter renoveringen kommer alla lägenheter bara ha ett förråd. Antingen på vinden eller i källaren.

 • Nya vindsförråd - kommer att vara ungefär lika stora som de är idag, men det befintliga hönsnätet byts ut till gallerväggar och viss anpassning kommer att ske, men i stort sett kommer förrådsytorna vara lika som innan.
 • Nya källarförråd – på grund av mindre yta i källarna kommer de nya förrådsstorlekarna där följa SIS (svenska institutet för standarder) vilket innebär att en bostad avsedd för en person har rätt till en kvadratmeter, för två personer två kvadratmeter osv.

Var kommer jag ha mitt förråd?

De flesta hus kommer att ha förråd på vinden, med undantag för Samuel Permans gata 26 och Biblioteksgatan 33 som får förråd i källaren. 

Varför placeras förråden främst på vindarna?

Till en början var planen att förråden skulle vara i källaren, men eftersom vi inte ska utföra förtätningen med vindslägenheter förutom på Samuel Permans gata 26 har vi återigen möjlighet att ha förråd på vindarna.  

Bakgrunden till att främst placera förråden på vindarna är:

 • för att vi ska kunna fortsätta att ha cykel- och barnvagnsförvaring i skyddsrummen i källaren. Annars skulle dessa utrymmen att upptas av förråd då nya installationsutrymmen kommer att ta upp stora ytor i källarplan.
 • Utrymmet på vinden gör att förrådsytan blir större än den SIS-standarden som kommer gälla för förråd i källaren.
 • Det finns sedan tidigare önskemål från flera hyresgäster att de i önskar vindsförråd istället för källarförråd.

Vilken hyra får jag efter renoveringen?

Varje lägenhet får en individuell hyra som beror på vilken hyresnivå du har idag, hur stor lägenheten är samt vilket val av standard du som hyresgäst gör. Du kommer inte betala full hyra direkt, utan du som bor du i området sedan tidigare och har ett tillsvidarekontrakt erbjuds en intrappning av hyran när du flyttar tillbaka. Mer detaljerad information om hyrorna har vi tidigare skickat ut till samtliga berörda hyresgäster.

Hur fungerar intrappning av hyra?

Hyresökningen sker stegvis under en period på fyra år och börjar den månad du flyttar tillbaka till din gamla bostad eller en annan lägenhet i området. Det första året betalar du 0 procent av hyreshöjningen för renoveringen, andra året 20 procent, tredje året 50 procent, fjärde året 75 procent och från och med det femte året betalar du full hyra. Hyrestrappan är enbart för dig som redan bor på Hjorten och har ett tillsvidarekontrakt. Observera att den vanliga årliga hyreshöjningen tillkommer.

Kan jag bo kvar i lägenheten?

Nej, inga hyresgäster kan bo kvar i sin lägenhet under tiden renoveringen pågår. Detta både ur ett säkerhets- och trivselperspektiv samt att ombyggnaden är så pass omfattande. 

Hur länge måste jag bo i tillfälligt boende?

Ungefär sex månader, men det varierar beroende på hur många lägenheter det finns i huset du bor i. Större hus med fler trappuppgångar har en längre renoveringstid. Vi tömmer hela hus under renoveringen och det beror på att du som bor i området ska slippa buller och bli så lite störd som möjligt under renoveringstiden. Exakt information om hur lång tid du behöver bo i tillfälligt boende får du när renoveringen av ditt hus närmar sig.

Var ska jag bo under renoveringen?

Du kan välja att ordna ett eget boende men om du väljer att vi ska ordna boende till dig får du en tillfällig lägenhet antingen inom Hjorten, på Björnvaktaren (vid skidstadion) eller på Storgatan. Två månader innan det är dags att flytta till ditt tillfälliga boende får du information om var du ska bo.

Får jag hjälp med flytten?

Du väljer själv om du vill flytta själv eller om du vill ha hjälp av flyttfirma.

Vad behöver jag förbereda?

Innan renoveringen startar måste lägenheten tömmas. Om du flyttar själv, till eget boende betalar vi ut en engångsersättning. Om du flyttar till ett tillfällig lägenhet hos oss delar vi ut flyttkartonger, samt hjälper till med transport via en flyttfirma.

Vilka försäkringar gäller under renoveringen?

Det är viktigt att du har en gällande hemförsäkring då alla försäkringsärenden som inte har med renoveringen att göra hanteras precis som vanligt. Entreprenören har försäkring som gäller under byggtiden för det arbete de utför. Om du har frågor gällande din hemförsäkring ber vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag.

Ska jag flytta mitt elavtal?

Du ska inte säga upp eller flytta ditt abonnemang, utan du låter det bara vara. Om du säger upp det blir du tvungen att betala en ny startavgift när du flyttar tillbaka och det vill vi undvika. Under renoveringen använder vi inte vanligtvis elen i din lägenhet. I ditt tillfälliga boende står vi för elen och du får ersättning för eventuell förbrukning i din ordinarie lägenhet. 

Behöver jag även tömma förråden?

Ja, det måste du eftersom vi kommer att göra arbeten som påverkar dem också.

Ska min lägenhet flyttstädas inför renoveringen?

Ja, men bara en lättare städning där du tömmer kyl och frys och frostar av, dammsuger golv och torkar av spisen från fettfläckar, samt torkar av toalett, dusch/badkar samt rengör vattenlås.

Får jag komma in i min lägenhet under tiden den renoveras?

Nej, det får du inte eftersom området är en byggarbetsplats. Under renoveringstiden sätter vi in ett tillfälligt lås i din lägenhetsdörr och du kommer inte kunna gå in med din nyckel.

Var vänder jag för felanmälan när jag bor i tillfälligt boende?

Du vänder dig precis som vanligt till vår kundservice eller gör felanmälan via Mina sidor.

Kan jag byta till en annan lägenhet i området?

Ja, det kan du. De lägenheter som är lediga i området erbjuds i första hand till befintliga hyresgäster. Om du önskar att flytta inom området har du möjlighet att både flytta till ett annat hus som har renoverats i en tidigare etapp och byta storlek på din lägenhet. När det finns lägenheter att söka får du information om det.

Har jag förtur om jag vill flytta till ett annat område hos er?

Ja, om du innan renoveringen hade ett tillsvidarekontrakt på Hjorten har du förtur till hela Östersundshem bestånd vilket ger dig goda möjligheter att flytta till ett annat område om du inte vill bo kvar i kvarteret efter renoveringen.

Har övriga hyresgäster företräde till lediga lägenheter?

Nej, företräde gäller enbart för dig som sedan tidigare bor inom Hjorten med ett tillsvidarekontrakt. 

När får jag flytta tillbaka?

Du kommer få information från flyttfirman om vilket datum du ska flytta tillbaka till din nyrenoverad lägenhet.

Får jag nya nycklar till lägenheten?

Ja, i samband med renoveringen har vi installerat ett digitalt nyckelsystem som heter iLoq, du kommer därför få nya nycklar till din lägenhet. De nya nycklarna kvitterar du ut på vårt huvudkontor på Rådhusgatan 29 innan du flyttar hem.

Vad blir det för eluttag efter renovering?

Alla uttag blir jordade, gäller både tak- och vägguttag. Detta på grund av nya EU-regler gällande stickproppar och uttag till taklampor. På grund av de nya uttagen kan du behöva byta ut dina lampkontakter till taklamporna.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Sök ledigt

Felanmälan

Felanmälan

Min bostad

Min bostad

Kundservice

Kundservice