Hjorten

Kvarteret Hjorten innefattar Samuel Permans gata 26, 28 och 30, Genvägen 60 och 62, samt Biblioteksgatan 31, 33, 35 och 37.

Ett av husen på Hjorten Innergården på Hjorten

Att renovera ett hus är ett omfattande arbete med många inblandade. En viktig del i planeringen är att försöka göra det så smidigt som möjligt för dig som hyresgäst. I broschyren nedan har vi sammanställt de olika stegen i renoveringsprocessen. Där finns även information om flytt, hyra, materiaval med mera.

ROT-broschyr för Hjorten (PDF)
Med reservation för ändringar, informationen i broschyren är sammanställd i april 2022.

Tillvalsbroschyr inför ROT-renoveringen (PDF)
Med reservation för ändringar, informationen är sammanställd i december 2022.

Bilder på visningslägenhet i kvarteret Hjorten

Är det nödvändigt att renovera?

Ja. Efter 72 år är husens elledningar samt avlopps- och vattenrör ordentligt slitna. Nu behöver de bytas för att undvika besvärliga skador.

Vilka adresser börjar ni med?

Vi planerar att renovera husen i den ordning kartan nedan visar. Det första huset vi renoverar är hus 1 (Biblioteksgatan 31 A). Det sista huset vi renoverar är hus 8. Turordningen kan komma att ändras under arbetets gång.

När ska ni starta renoveringen

Eftersom vi är påverkade av läget i omvärlden vet vi i nuläget inte när renovering kan börja. Det blir dock tidigast slutet av sommaren 2023, men kan dröja längre. Vi kommer löpande att utvärdera det ekonomiska läget och fatta ett beslut om byggstart när det är hållbart att fortsätta.

Är inte stambytet något som ingår i Östersundshems underhåll?

Ja, det stämmer till viss del, men när man gör ett stambyte måste man också göra i ordning badrummet utifrån gällande normer och branschregler. Vi har även valt en modern standard (kakel och klinker) vilket blir en standardhöjande åtgärd som ger ett påslag på hyran.

Hur stor blir hyreshöjningen?

Här kan du läsa ett informationsblad med alla hyror (både före och efter) som kommer att vara på de renoverade lägenheterna.

I dagsläget råder det stor osäkerhet kring både leveranstider, kostnads- och ränteutveckling samt kring utvecklingen i Ukraina och på grund av det skjuts byggstarten fram.

Eftersom vi är påverkade av läget i omvärlden vet vi i nuläget inte när renovering kan börja. Det blir dock tidigast slutet av sommaren 2023, men kan dröja längre. Vi kommer löpande att utvärdera det ekonomiska läget och fatta ett beslut om byggstart när det är hållbart att fortsätta.

Så fort vi tagit ett beslut att gå vidare med renoveringen får du ny information och precis som tidigare fortsätter vi att gå ut med information löpande. Senaste tre månader innan din lägenhet ska renoveras får du information om evakuering och materialval.

Gå gärna in på denna sida med jämna mellanrum för här uppdaterar vi med information kring Hjorten i slutet av varje månad.

I dagsläget arbetar vi efter den turordningen och om den förändras kommer vi i god tid att informera om detta.

Förseningen påverkar inte hyran, utan de nivåer som är framförhandlade gäller.

Stoppas fonderna?

Ja, vi har stoppat möjligheten att fondrenovera de lägenheter där vi planerar ROT-renoveringar. Anledningen är att det blir ekonomiskt och miljömässigt oförsvarbart att riva upp golv och väggar som nyligen renoverats. Fonderna förhandlades bort med Hyresgästföreningen redan 2016 men beslutet har inte verkställts tidigare.

Vad händer med mina fondpengar?

Din lägenhetsfond består inte av pengar som Östersundshem avsätter varje år utan fonden är tvärtom en sorts ekonomisk avskrivningsfunktion på kostnaden som uppstår när ytskikt renoveras i din lägenhet. Vartefter värdet på dina ytskikt skrivs av (minskar) så ökar utrymmet för renovering (lägenhetsfonden). Exempelvis säger vi att det kostar 12 000 kronor att nytapetsera ditt vardagsrum, detta görs under år 2010. Rent ekonomiskt räknar Östersundshem med att det kan behövas tapetseras om efter 12 år. Men tapeterna slits ju lite varje dag. Därför drar man bort 1 000 kronor per år från den totala kostnaden på 12 000 kronor. Det innebär att efter t ex sex år har vi dragit bort 6 000 kronor, vilket enligt fondkortet visar att ni har 6000 kronor att tapetsera ert vardagsrum för. Det här kan vara lite krångligt att förklara, men modellen är vanlig och förankrad med Hyresgästföreningen.

Vad händer med möjligheten att standardhöja?

Vi stoppar möjligheten att standardhöja i din lägenhet tills vi har renoverat klart. Anledningen är att vissa av de standardhöjningsalternativ som ni idag kan välja på är åtgärder vi sätter in i samband med renoveringen. Att standardhöja en lägenhet med nya fina material som sedan bara måste rivas ut på grund av stambyte (nya el- och vattenledningar) är inte försvarbart, varken ekonomiskt eller miljömässigt.

Hur fungerar individuell mätning av kall- och varmvatten, IMD?

Vår målsättning är att i samband med renoveringen installera mätutrustning som mäter mängden kall- och varmvatten som används i varje lägenhet. Om det blir aktuellt så kommer en rabatt som motsvarar en normalförbrukning i en din lägenhetstyp dras av på din hyresavi, och en debitering görs sedan av din faktiska förbrukning av varmvatten. Du debiteras endast för det varmvatten du gör av med. Vid normal förbrukning ska det inte bli någon skillnad ekonomiskt. Minskad förbrukning av varmvatten ger minskad miljöpåverkan och därmed lägre hyra. I snitt kostar vattenförbrukningen ca 150–300 kronor per månad, beroende på hur stor lägenhet du har och hur mycket du gör av med. Detta är något som måste förhandlas med Hyresgästföreningen. 

Vilka val kan jag göra?

Du får möjlighet till några olika val i kök och badrum, samt kulörer väggar samt golv. Mer info kommer längre fram i projektet.

Om jag har badkar idag och vill ha badkar även efter renoveringen, hur gör jag då?

På grund av vattenbesparingsskäl och liten efterfrågan installerar vi inga badkar.

Hur gör man om man vill flytta helt och hållet till en annan lägenhet?

Man söker en ny lägenhet utifrån sin kötid.

Kan jag bo kvar i lägenheten?

Nej, inga hyresgäster kan bo kvar i sin lägenhet under tiden renoveringen pågår. Detta både ur ett säkerhets- och trivselperspektiv. Det blir helt enkelt så pass stora ingrepp att det inte är möjligt att bo i allt byggstök.

Var ska jag bo under renoveringstiden?

Antingen löser du ditt eget evakueringsboende mot en ersättning (exakt summa återkommer vi med längre fram). Om du inte har möjlighet att ordna detta hjälper Östersundshem dig med ett tillfälligt boende. I detta fall betalar du alltid den lägsta hyran. Dvs om evakueringsboendet är billigare betalar du den hyran, och om din ordinarie hyra är lägre än evakueringsboendets så fortsätter du bara att betala den.

Får jag byta storlek på lägenhet efter ombyggnationen?

I samband med ombyggnationen har du möjlighet att anmäla intresse om byte till en större eller mindre lägenhet i området. Är du intresserad av ett lägenhetsbyte behöver du registrera en ansökan på Mina sidor. Detta går inte att göra i dagsläget men kommer att bli möjligt längre fram.

Vilka försäkringar gäller under renoveringen?

Det är viktigt att du har en gällande hemförsäkring då alla försäkringsärenden som inte har med renoveringen att göra hanteras precis som vanligt. Entreprenören har försäkring som gäller under byggtiden för det arbete de utför. Om du har frågor gällande din hemförsäkring ber vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag.

Hur länge jobbar ni i min lägenhet?

Just nu kan vi inte säga exakt hur lång tid det tar att renovera varje lägenhet. Men när renoveringen närmar sig får du mer information.

Vad behöver jag förbereda?

Innan renoveringen startar måste lägenheten tömmas. Om du flyttar själv, till eget evakueringsboende betalar vi ut en engångsersättning. Om du flyttar till ett evakueringsboende hos oss delar vi ut flyttkartonger, samt hjälper till med transport via en flyttfirma.

Jag har egen tvättmaskin, får jag behålla den?

Ja, alla lägenheter förbereds för tvättmaskin. Du måste dock avlägsna befintlig maskin under renoveringstiden.

Påverkas mitt källarförråd?

Ja. Alla förråd behöver tömmas. Du får mer information innan det är dags.

Vad berörs av renoveringen?

Renoveringen berör badrum, wc, kök, ytskikt på golv och väggar samt element. Renoveringen omfattar även fastighetens allmänna utrymmen som till exempel källare och trapphus.

Behöver ni byta ytterdörrar?

Nej, de befintliga säkerhetsdörrarna behålls.

Påverkas mitt vindsförråd?

Alla vindsförråd kommer att påverkas, då vi planerar för att tillskapa nya vindslägenheter. Under hösten 2022 görs en detaljprojektering och bygglovshandlingar.

Jag har nyligen fondrenoverat, vad händer med mina nya tapeter?

I varje lägenhet ska det göras en behovsbesiktning av bla ytskikt. Om väggar bedöms vara i gott skick åtgärdas de ej. Men om bedömningen görs att de måste åtgärdas får hyresgästen välja på ett antal kulörer för ommålning. Tapeter sätts inte längre upp, utan det är målning som gäller. 

Vilken standard blir det i lägenheten?

Vår ambition är att lägenheterna ska vara i mycket gott skick - så att vi inte ska behöva göra några större renoveringar i din lägenhet de närmsta åren.

Vad händer med fonderna?

Underhållsfonden fasas ut. Eftersom du flyttar tillbaka till en nyrenoverad lägenhet finns inget behov av en lägenhetsfond de närmsta åren. Istället går vi över till ett behovsanpassat lägenhetsunderhåll som innebär att ni kontaktar Östersundshem när ni anser att det exempelvis är aktuellt att måla om väggarna i ett rum. Då kommer vår besiktningsman dit, gör en bedömning och utifrån denna bestäms om en renovering återigen är aktuell.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice