Trygga hem

Du har rätt att känna dig trygg i ditt hem

Utsätts du för hot, våld eller övergrepp i hemmet? Är du orolig för en grannes situation? Det finns hjälp att få – både för dig som är utsatt och för dig som utsätter någon annan för våld. 

Polisen – SOS Alarm

Tel 112
Ring direkt om du misstänker pågående våld/brott!
Icke-akuta tips kan lämnas på telefon 114 14 eller via polisen.se

Kvinnojouren Jämtlands län

Tel 063-13 25 00
Möter dig förutsättningslöst och anpassar stödet efter dina behov. Erbjuder råd och stöd via telefon, chatt och personliga möten. Har lång erfarenhet av att jobba med säkerhetsplanering. Kan i vissa fall tillhandahålla tillfälligt akut boende. Du har rätt att vara anonym.
www.kvinnojour.nu

Centrum mot våld i Jämtlands län

Tel 0200-120 145
Erbjuder råd och stöd för våldsutsatta samt en gruppverksamhet för kvinnor. Ger även stöd till förändring för personer som utsätter någon i sin närhet för våld. Du får vara anonym inledningsvis.
www.centrummotvald.se

Kvinnofridslinjen

Tel 020-50 50 50
Stödtelefon för dig som utsatts för våld och hot.
Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.
www.kvinnofridslinjen.se

BRIS (Barnens Rätt i Samhället)

Tel 116 111
Du som är under 18 år kan ringa, chatta eller mejla till Bris.
Samtalet är gratis och anonymt.
www.bris.se

Socialtjänsten, Team våld i nära relation

Tel 063-14 30 00
Erbjuder stödsamtal, praktisk hjälp och möjlighet till skyddat boende.
Kan kontaktas vardagar mellan kl 08–17 (via kommuens kundcenter)

Boendesociala Sektionen, Östersundshem

Tel 063-14 04 00 (växeln)
Om du oroar dig för din granne, observerat något obehagligt i fastigheten eller inte riktigt vet vart du ska vända dig i din situation – ring till oss och rådfråga. Vi hjälper dig vidare.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Sök ledigt

Felanmälan

Felanmälan

Min bostad

Min bostad

Kundservice

Kundservice