Hyra ut i andra hand

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andra hand? Då finns det en del saker du behöver ta ställning till och tänka på innan. För att få hyra ut i andra hand behöver du ansöka om tillstånd från Östersundshem samt ha beaktansvärda skäl för uthyrning.

Ta ställning till att hyra ut din lägenhet i andra hand

Andrahandshyresgästen kan aldrig göra anspråk mot Östersundshem om att överta förstahandskontraktet, exempelvis om lägenheten skulle sägas upp. Under tiden du hyr ut lägenheten fungerar du som hyresvärd mot hyresgästen som hyr i andrahand. Det innebär att du har det fulla ansvaret gällande hyresinbetalningar, störningar, skadegörelse etc. Östersundshem är enbart hyresvärd för dig som förstahandshyresgäst.

Du måste ha ett beaktansvärt skäl, till exempel provboende, tillfälligt arbete eller studier på annan ort. En överenskommelse om uthyrning är alltid tidsbegränsad. Den skrivs i regel för sex månader, i undantagsfall upp till ett år, tillståndet kan förlängas efter en ny ansökan om skälet till uthyrning kvarstår. Varje ansökan prövas och uthyrningen måste godkännas av Östersundshem. Provsamboende beviljas endast i sex månader.

Regler för andrahandsuthyrning

En uthyrning i andrahand kräver Östersundshems tillstånd. Andrahandshyresgästen måste också stå registrerad på vår hemsida. Som hyresgäst är det du själv som måste styrka att förutsättningarna för att få tillstånd till andrahandsuthyrningen är uppfyllda, exempelvis genom anställningsavtal eller studieintyg.

Det blivande samboparet får inte tidigare ha bott tillsammans under de senaste fem åren. Detta ska styrkas med intyg från Skatteverket som visar er adress under de senaste fem åren.

Bor du i vårt ordinarie bestånd och vill hyra ut din bostad på grund av studier på annan ort ska du vid ansökan om förlängning uppvisa registreringsintyg och studieintyg för den föregående terminen.

Vid utlandsvistelse måste du fylla i en fullmakt utställd på en person som kan företräda dig i frågor gällande ditt boende men även ha rätten att ta beslut i ditt ställe.

Om du ska arbetar på annan ort behöver den ligga bortom rimligt pendlingsavstånd, det vill säga längre bort än tio mil och ha en restid på mer än en och en halv timme för att du ska ha rätt att hyra ut i andra hand.

Vad säger lagen? 

Enligt lag får du inte ta ut högre hyra än du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. För el, bredband och annat som inte ingår i hyran får du enligt lag bara ta betalt för de kostnader som du själv har.

Om du hyr ut utan tillstånd riskerar du att bli av med din hyresrätt. Om du dessutom tar ut en högre andrahandshyra än vad du har rätt till kan du dömas till böter eller fängelse.  

Vem får jag hyra ut till?

Du måste själv ordna hyresgäst och ett avtal bör tecknas mellan dig och din andrahandshyresgäst. Han eller hon får inte ha ett eget hyresavtal hos Östersundshem, om så är fallet måste det avtalet först sägas upp.

Andrahandsuthyrning gällande studentbostäder godkänns endast då du som student ska ut på praktik eller studera på annan ort. Andrahandshyresgästen måste vara studerande vid Mittuniversitetet i Östersund, intyg på det skickas in tillsammans med din ansökan.

Kan Östersundshem neka en andrahandsuthyrning?

Ja, om vi är tveksamma till det skäl du angett som beaktansvärt i ansökan. Det kan också finnas andra anledningar för oss att säga nej, till exempel om den person du anger som andrahandshyresgäst har skulder till Östersundshem, är känd för att vara störande eller på annat sätt anses olämplig.

Korttidsuthyrning

Att hyra ut hela eller delar av sin lägenhet till turister har snabbt blivit populärt över hela världen. Uthyrningen sker via sajter på nätet och företeelsen kallas ofta airbnb, efter en av de mest använda sajterna. Den här typen av kommersiella korttidsuthyrningar är inte tillåtet hos oss och den som hyr ut hela eller delar av sin lägenhet för att tillgodogöra sig hyra riskerar att bli uppsagd.

Ansökan ska bestå av följande

  • Ifylld blankett: Ansökan om andrahandsuthyrning.
  • Ifylld blankett: Fullmakt vid andrahandsuthyrning – om uthyrningen gäller utlandsvistelse.
  • Intyg eller handling som styrker orsaken till andrahandsuthyrningen – skälet till varför du under viss tid inte ska bo i din lägenhet.

Ofullständig ansökan kommer att skickas tillbaka till dig som sökande.

Blankett för andrahandsuthyrning hittar du här.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Sök ledigt

Felanmälan

Felanmälan

Min bostad

Min bostad

Kundservice

Kundservice