Samarbete för att skapa ett tryggare Östersund

Östersundshem har tillsammans med andra fastighetsägare, Polisen, Östersunds kommun och Nattvandrarna ingått i en nationell samarbetsform som kallas Effektiv samordning för trygghet (EST).

Ida Sjödin, Håkan Wiklund och Sofia Sundqvist

Arbetet syftar till att få en bättre gemensam lägesbild för att effektivare styra våra gemensamma resurser och vidta åtgärder utifrån behov, för att tillsammans skapa ett tryggare Östersund. Det kan till exempel handla om att motverka störningar, klotter, skadegörelse och inbrott. Genom regelbundna möten och tack vare att rapporteringar om störningar gjorts via ett gemensamt system, har man fått en god överblick av behoven i olika bostadsområden. Utifrån det har man ringat in Kyrkgatan och Arågränd som de områden i dagsläget med störst behov av insatser.

– Det är viktigt att skapa trygghet och säkerhet för våra hyresgäster men även att bidra till ett tryggare och säkrare Östersund, förklarar Ida Sjödin, boendesocial samordnare på Östersundshem.

Styrkan ligger i gemensamma insatser 

Exempel på insatser som gjorts för att öka tryggheten är att tillsammans gå igenom inre och yttre miljöer. Vissa åtgärder går att göra med enkla medel. Det kan handla om att se över utomhusbelysning, måla väggar ljusare och att klippa buskar så att miljön inte är attraktiv för kriminell verksamhet. Andra insatser som kräver lite mer resurser är att till exempel se över lås och passersystem. Polisen har ökat sin närvaro i de utvalda områdena och Östersunds kommun har sett över sina insatser på just de adresserna, vilket också är viktiga steg för en ökad trygghet.

– Alla aktörer som är med i EST jobbar dagligen med liknande frågor och att arbeta ihop är en stor styrka och en vinst för alla, förklarar Sofia Sundqvist, boendesocial samordnare på Östersundshem.

Utvärdering och arbetet framåt

Samarbetet har pågått i snart ett år och nu ska en gemensam utvärdering göras, där man till exempel ser över om störningar och inbrott har minskat i de utvalda områdena. Det förarbete och de insatser som gjorts under året kommer att ligga till grund för arbetet framåt. Förhoppningen är att utfallet ska vara positivt så att samarbetet kan växa genom att fler aktörer bjuds in.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Sök ledigt

Felanmälan

Felanmälan

Min bostad

Min bostad

Kundservice

Kundservice