Behovsprövat lägenhetsunderhåll

För underhåll av ytskikt (väggar, golv och tak) använder vi oss av behovsprövat lägenhetsunderhåll. Det innebär att istället för åldern på ytskikten är det skicket som styr när underhåll ska genomföras.

Vi har tidigare haft lägenhetsfonder i många av våra fastigheter men från oktober 2023 har vi övergått till behovprövat lägenhetsunderhåll i samtliga våra bostäder. Om du som hyresgäst hos Östersundshem har önskemål eller frågor gällande dina ytskikt (golv, väggar och tak) i ditt boende har du möjlighet att boka in en underhållsbesiktning. Vid denna besiktning bedömer en av våra besiktningsmän om behov av åtgärd finns. Viktigt att ha i åtanke är att en underhållsbesiktning i sig inte nödvändigtvis kommer att innebära någon åtgärd.

Inga underhållsbesiktningar under sommaren

Under perioden 24 juni till 23 augusti utför vi inga underhållsbesiktningar. Detta på grund av att delar av vår personal samt entreprenörer har semester.

Efter semesterperioden kan du boka som vanligt igen.

Fonderna förhandlades bort med Hyresgästföreningen redan 2016. Vi har tidigare tagit bort dem i fastigheter som ska renoveras och de har aldrig funnits i våra nyproduktioner.

Avvecklingen innebär att din lägenhet från och med nu inte har någon fond och att du inte längre har möjlighet att fondrenovera. Istället kan du boka en underhållsbesiktning om du har önskemål eller frågor gällande dina ytskikt, exempelvis golv, väggar och tak.

 

Fondrenoveringar där material köpts in eller arbetet påbörjats före 23 oktober kommer att kunna slutföras. Detta behöver dock styrkas med intyg.

Behovsprövat lägenhetsunderhåll innebär att istället för åldern på ytskikten är det skicket som styr när ommålning, tapetsering, byte av golvmattor eller annat underhåll ska genomföras.

När du bokat en underhållsbesiktning får du besök av en av våra besiktningsmän. Besiktningsmannen gör då en bedömning av de ytskikt du anser vara i behov av renovering. Viktigt att ha i åtanke är att en bokad underhållsbesiktning i sig inte behöver innebära att någon åtgärd bedöms vara nödvändig. Vi följer hyreslagens regler som säger att vi med skäliga tidsintervaller ska tapetsera, måla om och genomföra andra brukliga reparationer. 

Generellt tillåter vi en underhållsbesiktning per år och lägenhet. Anser du att behovet för ytterligare en underhållsbesiktning finns, vänligen kontakta vår kundservice för vidare dialog.

Då beställer besiktningsmannen åtgärden via en av våra avtalade entreprenörer. Vi strävar efter att arbetet ska utföras så fort som möjligt eller med hänsyn till din situation. Dock får man vara beredd att åtgärderna kan dröja, bland annat på grund av entreprenörernas tillgänglighet och för detta ber vi om ert överseende.

Som hyresgäst har du rätt att tapetsera och måla om din lägenhet på egen bekostnad. Det är dock viktigt att du tänker på våra regler. Arbetet med tillhörande underarbete ska vara utfört på ett fackmannamässigt sätt. Du får endast använda dig av neutrala kulörer i dina färgval om det ska bli godkänt om du flyttar från lägenheten. Görs inte detta kan du vid avflyttning behöva återställa bostaden till godtagbart skick för undvika att bli ersättningsskyldig.

Din lägenhetsfond har inte bestått av pengar som Östersundshem avsatt varje år, utan den fungerar som en sorts ekonomisk avskrivningsfunktion på kostnaden som uppstår när ytskikt renoveras i din lägenhet. Vartefter värdet på dina ytskikt minskar ökar utrymmet för renovering (lägenhetsfonden). Modellen är vanlig och förankrad med Hyresgästföreningen.

Tyvärr är det för tillfället inte möjligt att beställa standardhöjande åtgärder, detta gäller hela Östersundshems fastighetsbestånd.

Badrum, vitvaror och andra fasta installationer ingår ej i en underhållsbesiktning. Den typen av fel och brister ska felanmälas genom att ringa vår kundservice eller registrera felanmälan via Mina sidor.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Sök ledigt

Felanmälan

Felanmälan

Min bostad

Min bostad

Kundservice

Kundservice