Behovsprövat lägenhetsunderhåll

Vi använder oss av behovsprövat lägenhetsunderhåll i vissa av våra fastigheter. Det innebär att en bostad inte behöver vara i nyskick vid inflyttning eller under boendetiden.

Om du som hyresgäst hos Östersundshem har önskemål eller frågor gällande dina ytskikt (golv, väggar och tak) i ditt boende har du möjlighet att boka in en underhållsbesiktning. Vid denna besiktning bedömer en av våra besiktningsmän om behov av åtgärd finns. Viktigt att ha i åtanke är att en underhållsbesiktning i sig inte nödvändigtvis kommer att innebära någon åtgärd.

 

Ja, vi har stoppat möjligheten att fondrenovera de lägenheter där vi planerar ROT-renovering. Fonderna förhandlades bort med Hyresgästföreningen redan 2016, men beslutet har inte verkställts tidigare.

Din lägenhetsfond har inte bestått av pengar som Östersundshem avsatt varje år, utan fonden har tvärtom fungerat som en sorts ekonomisk avskrivningsfunktion på kostnaden som uppstår när ytskikt renoveras i din lägenhet. Vartefter värdet på dina ytskikt skrivs av (minskar) så ökar utrymmet för renovering (lägenhetsfonden). Det här kan vara lite krångligt att förklara, men modellen är vanlig och förankrad med Hyresgästföreningen.

När du bokat en underhållsbesiktning får du besök av en av våra besiktningsmän. Besiktningsmannen gör då en bedömning av de ytskikt du anser vara i behov av renovering. Viktigt att ha i åtanke är att en bokad underhållsbesiktning i sig inte behöver innebära att någon åtgärd bedöms vara nödvändig. Vi följer hyreslagens regler som säger att vi med skäliga tidsintervaller ska tapetsera, måla om och genomföra andra brukliga reparationer. 

Generellt tillåter vi en underhållsbesiktning per år och lägenhet. Anser du att behovet för ytterligare en underhållsbesiktning finns, vänligen kontakta vår kundservice för vidare dialog.

Då beställer besiktningsmannen åtgärden via en av våra avtalade entreprenörer. Vi strävar efter att arbetet ska utföras så fort som möjligt eller med hänsyn till din situation. Dock får man vara beredd att åtgärderna kan dröja, bland annat på grund av entreprenörernas tillgänglighet och för detta ber vi om ert överseende.

Normalt bor du kvar i lägenheten under renoveringen. Skulle du välja att inte bo kvar är det ditt ansvar att hitta annat boende under tiden och nedsättning i hyra medges ej. Om du är ny hyresgäst och väljer att inte flytta in innan underhållet är klart, måste du betala hyra under tiden för underhållet.

Du kan om du vill tapetsera och måla själv. Då det krävs stor kunskap för att utförandet ska bli godkänt så är det ingenting vi rekommenderar annat än om du som hyresgäst har den kunskapen. Med andra ord är det viktigt att arbetena alltid är utförda på ett fackmannamässigt sätt.

Du får endast använda dig av neutrala kulörer i dina färgval om det ska bli godkänt om du flyttar från lägenheten. Är du osäker på valet kan du rådfråga och kontakta vår kundservice.

Egna arbeten ska besiktigas antingen direkt efter utfört arbete eller i samband med avflyttning. Godkänns inte arbetet måste du åtgärda felen på egen bekostnad, eller så utför en av våra entreprenörer efterarbetet och vi debiterar dig kostnaden.

Tyvärr är det för tillfället inte möjligt att beställa standardhöjande åtgärder inom hela Östersundshems fastighetsbestånd. En översyn av tillval pågår och vi hoppas kunna erbjuda det snart igen.

Badrum, vitvaror och andra fasta installationer ingår ej i en underhållsbesiktning. Fel och brister ska felanmälas genom att ringa vår kundservice eller registrera felanmälan via Mina sidor.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice