Standardhöjande åtgärder

Inglasad balkong, nya köksluckor och diskmaskin är några av de standardhöjande åtgärder vi erbjuder.

Ingen standardhöjning just nu

Tyvärr är det för tillfället inte möjligt att beställa standardhöjande åtgärder. Förhandling pågår med hyresgästföreningen.

När du kan beställa standardhöjning igen informerar vi om det på hemsidan. Välkommen med din beställning då. 

Information om standardhöjning

När du väljer en eller flera standardhöjande åtgärder får du en hyresökning som är permanent eftersom du höjer värdet på din lägenhet. Kostnaden läggs på din ordinarie hyra från och med att vi besiktat och godkänt det utförda arbetet.

Vem kan beställa en standardhöjande åtgärd?

Nästan alla hyresgäster som har ett hyreskontrakt kan beställa standardhöjande åtgärder. Våra krav är att du har ett förstahandskontrakt på lägenheten och har skött dina hyresinbetalningar. I en del av vår nyproduktion är det dock inte möjligt med standardhöjande åtgärder. Vi reserverar oss även för att alla åtgärder tyvärr inte går att genomföra i samtliga lägenheter. Det är du som bor i lägenheten som ansvarar för att produkterna du valt vårdas och sköts som de ska. Vi ansvarar generellt för underhåll och service.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice