Mätning av vatten och el

I de flesta av våra bostäder ingår kostnaden för vatten i hyran. Men för att minska vattenanvändning har vi i vår nyproduktion individuell mätning av vatten.

Erfarenheter visar att vattenförbrukningen kan sänkas om varje hyresgäst får betala för sitt eget vatten. Detta innebär att månadskostnaden kan bli billigare för dig som hyresgäst om du förbrukar mindre. I delar av vår nyproduktion har vi därför valt att mäta vattenförbrukningen individuellt för varje lägenhet.

Detta gäller i nuläget Fagerskrapan, Remonthagen och Tallåsen, samt vårt studentboende Monopolet. På Monopolet samt Lugnets trygghetsboende har du inte heller ett eget elabonnemang utan vi mäter och debiterar din hushållsel på samma sätt som vattnet. På köpet får vi en minskad miljöpåverkan.

Så här går det till

Det finns mätare i varje lägenhet, som mäter mängden kallt och varmt vatten – eller el, om du bor på Monopolet eller Lugnet. Förbrukningen rapporteras varje månad till Östersundshems ekonomisystem.

På de första två hyresavierna finns det ingen kostnad för vatten eller el. När vi aviserar din tredje månadshyra har vi hunnit mäta hur mycket du har använt och först då ser du din kostnad på hyresavin. Efter att du har flyttat ut kommer du att få två mindre räkningar av oss med kostnaden enbart för de sista månadernas vatten- och elförbrukning.

Pris

Vi lägger inte på någon extra avgift, utan du betalar enligt kommunens och Jämtkrafts prislistor. För varmvatten betalar du även för den fjärrvärme som värmer upp vattnet. Priserna justerar vi normalt vid varje årsskifte, men bara om Östersunds kommun eller Jämtkraft ändrar priserna.

Hur kan jag följa min förbrukning?

Din förbrukning av vatten eller el hittar du på hyresavin. Du som bor i Fagerskrapan kan också logga in med din nyckeltagg på bokningstavlan i trapphuset för att se din förbrukning. Bor du på Remonthagen, Tallåsen eller Lugnet kan du avläsa mätarställningen i din elcentral i hallen.

Har du frågor?

Om du har frågor kring mätningen eller din faktura, vänligen kontakta kundservice.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice