Installation av tvättmaskin

Ibland vill man ha en egen tvättmaskin i lägenheten. Vid en installation av denna är det viktigt att allt sker på ett fackmannamässigt sätt och att inga skador uppkommer på lägenheten.

Regler vid installation av tvättmaskin

  • Först av allt, kontakta vår kundservice på tel 063-14 04 00 eller info@ostersundshem.se för att rådgöra om en installation är lämplig och möjlig. 
  • Alla anslutningar av el, vatten och avlopp ska utföras av fackman. Eluttaget ska vara jordat och utan risk för kontakt med vattenkällor.
  • En tvättmaskin får enbart placeras i badrum. Tvättmaskinen ska anslutas till en avstängningskran och avstängningen ska vara väl synlig.
  • Hyresgästen ansvarar i sin helhet för reparationer, underhåll och utbyten.
  • Vid avflyttning ska hyresgästen på egen bekostnad ta bort tvättmaskinen och återställa lägenheten i ursprungligt skick. Om t.ex. skåp har tagits bort för att installera en tvättmaskin ska skåpet återställas vid avflyttning samt vatten- och avloppsanslutningar proppas.
  • För skada på fastigheten eller tredje man som tvättmaskinen med tillhörande installationer orsakat, är hyresgästen ensam ansvarig. Hyresgästen ansvarar även för skada på tvättmaskinen med tillhörande installationer.
  • Tänk på att du som hyresgäst är ansvarig för att installationen är fackmannamässigt utförd så att din hemförsäkring täcker eventuella skador.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Sök ledigt

Felanmälan

Felanmälan

Min bostad

Min bostad

Kundservice

Kundservice