Akuta fel

Ett akut fel är något som kan innebära risk för personskada eller fara för fastighet. Du ska du genast kontakta oss.

Kontakta oss genast vid akuta fel

Om det uppstår ett akut fel med risk för personskada eller skada på fastigheten ska du genast kontakta oss. Under kontorstid ringer du vår kundservice, tel 063-14 04 00. Efter kontorstid vår jour, tel 063-13 71 00.

Exempel på akuta fel

Avlopp: Stopp i avlopp med stigande vatten. Vattnet rinner inte ner i avlopp och risk finns för vattenskada eller personskada.
El: Helt strömlös lägenhet / trapphus eller skada på elledning. Risk finns för personskada.
Glas: Krossad glasruta. Risk för personskada eller inbrott.
Skadegörelse: Skada på fast egendom som innebär risk för personskada eller inbrott.
Vatten: Vatten rinner där det inte ska, exempelvis rinner från tak, element, rör etc. 

Exempel på inte akuta fel  

Är felet inte akut ska du göra en vanlig felanmälan till oss. Det gör du via våra kundservice under kontorstid eller på Mina sidor dygnet runt. Tänk på att du kan få stå för kostnaden om jouren åker ut på ett fel som inte är akut. 

Avlopp: Vattnet rinner långsamt i avloppet, men det är inte helt stopp.
El: Automatsäkring eller propp i lägenhetens proppskåp har löst ut.
Glas: Spricka i glasruta.
Skadegörelse: Klotter eller annan skada där det inte finns risk för inbrott, stöld eller personskada.
Vatten: Droppande kran.
Vitvaror: Trasig lampa i kyl eller frys. Spisplatta eller ugn fungerar ej.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Sök ledigt

Felanmälan

Felanmälan

Min bostad

Min bostad

Kundservice

Kundservice