Vänligen vänta medan ansökan skickas...

För leverantörer

Här finner du som leverantör viktig information.

Obligatorisk referensmärkning

När du fakturerar Östersundshem är det viktigt att fakturan:

  • Har rätt referensmärkning (7-siffrigt nummer).
  • Finns det ett AO-nr, FE-nr så ska det också anges.

Referensen på fakturan ska endast vara ett sjusiffrigt nummer. AO-nr eller FE-nr anges i löptext eller på annat lämpligt ställe där det tydligt framgår. Saknar du referens, vänligen kontakta den som har gjort beställningen.

Om giltig referens saknas på fakturan kan den komma att returneras för komplettering.

Elektronisk fakturering (EDI)

I enlighet med lagen om e-faktura vid offentlig upphandling, som trädde i kraft 1 april 2019, tar vi endast emot leverantörsfakturor elektroniskt.

Det finns stora fördelar med elektroniska fakturor, där vi tillsammans kan spara tid, pengar och miljö. För att underlätta övergången till elektroniska fakturor har vi sammanställt den information som du behöver.

E-fakturor till Östersundshem AB skickas elektroniskt enligt följande:

GLN-nummer: 7340109103480
VAN-operatör: Tieto Sverige
alternativt via: Peppol ID 0007:5565281648

Om du som leverantör inte har möjlighet att skicka e-faktura via ditt affärssystem kontakta vår ekonomiavdelning på ekonomi@ostersundshem.se.

Framöver kommer fakturor som inte skickas elektroniskt via fil (d.v.s. via papper eller pdf) att returneras till utställaren,

Upphandlingar

För aktuella upphandlingar, klicka här

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice