Integritetspolicy

Östersundshem värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Den beskriver dina rättigheter gentemot oss och hur du kan utöva dina rättigheter. För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi tar självklart största möjliga hänsyn till din integritet. Genom att använda Östersundshems tjänster, accepterar du vår Integritetsinformation och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Östersundshem använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är därför viktigt att du läser och förstår vår Integritetsinformation innan du använder våra tjänster.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Syftet med att vi samlar in personuppgifter är för att kunna utföra vårt uppdrag och uppfylla våra tjänster gentemot våra kunder. Vi samlar enbart in personuppgifter som är relevanta för att uppfylla våra åtagande. Vi sparar inte uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Syftet måste anges för att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter.

Information du ger oss

För att kunna utföra vårt uppdrag som allmännyttigt bostadsbolag behöver vi en del information av dig som hyresgäst. Vi begär enbart in uppgifter som är nödvändiga för att kunna ta ställning till dig som bostadssökande och dina önskemål när du söker bostad hos oss. Här nedan kan du läsa om vilka uppgifter vi samlar in och vid vilket skede vi samlar in dina personuppgifter.

Vilken information samlar vi in och hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in uppgifter i olika skeden i uthyrningsprocessen dessa är: när bostad söks, när hyresförhållandet börjar, när hyresförhållandet pågår och när hyresförhållandet upphör. Nedan finns beskrivet i vilket syfte och vilka slags uppgifter som vi behandlar i de olika skedena. När bostad söks via en ansökan eller intresseanmälan Den lagliga grunden för behandlingen är i första hand en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla ändamålet och är samtidigt inte kränkande för den enskilde. Personuppgifterna får också användas för Östersundshems egen marknadsföring till den sökande och för statistik samt i förekommande fall att bedöma sökandes lämplighet.

Innan ett hyresförhållande inleds behöver vi normalt göra en kontroll av sökanden för att säkerställa att du som sökande uppfyller de krav som vi som hyresvärd ställer på en hyresgäst. För det kan vi behöva behandla personuppgifter för att kunna göra en kreditupplysning på dig som sökande. Vi kan behöva inhämta uppgifter från referenspersonen om hur du tidigare har skött ditt boende och dina hyresinbetalningar samt från din arbetsgivare när det är fråga om uppgifter som rör din anställning och lön.

Personuppgifter får bara behandlas under tiden som ansökan är aktuell, detta innebär att samtliga personuppgifter ska gallras när du som sökande inte längre önskar står kvar i bostadskön. Detsamma gäller när din ansökan om bostad avslås. Grundas ett avslagsbeslut på misskötsamhet i ett tidigare boende får sökandes namn, personnummer, beslut om avslag och kortfattad beskrivning av arten av misskötsamhet sparas i tre månader. I vissa fall kan vi behöva spara uppgifterna en längre tid än tre månader då för att uppfylla lagstadgade krav.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Sök ledigt

Felanmälan

Felanmälan

Min bostad

Min bostad

Kundservice

Kundservice