Smarta lösningar som sparar energi

Glad familj.jpg

Den största men också mest intressanta utmaningen i vårt arbete med energibesparande åtgärder är att hitta enkla förändringar som ger god effekt. Det är ofta sådant som hyresgästen inte tänker på men som i det tysta gör vardagen lite bättre.

En viktig del är att bevaka den dagliga driften, bland annat genom regelbundna funktionskontroller av värme- och ventilationsanläggningarna i alla våra byggnader. Där letar vi bland annat avvikelser som snabbt behöver korrigeras men det handlar också om att se helheten, analysera resultaten och optimera befintliga lösningar.

En jämn värmenivå ger fler positiva effekter

Vi strävar hela tiden efter att våra lägenheter ska ha en så jämn värmenivå som möjligt, eftersom det påverkar både miljö och ekonomi. Vi håller generellt en inomhustemperatur på 20-21 grader, vilket ger ett bra och behagligt inomhusklimat. Som hyresgäst kan du själv bidra till en jämn värmenivå genom att inte ställa möbler så att de blockerar elementen i din lägenhet.

Vi har gjort försök där vi installerat en rumsregulator i varje lägenhet. Denna styr alla radiatorer i stället för att värmen justeras via varje enskild termostat. En rumsregulator kan placeras strategiskt så att mätningen blir mer exakt och värmen därmed blir jämnare. Med denna lösning får vi detaljerad koll på temperaturerna i våra lägenheter. Detta är en teknik vi bland annat använt vid ROT-renoveringen av vårt studentboende Monopolet, i kombination med att installera FTX-ventilation som återvinner värmen i frånluften. Resultatet blev en jämnare inomhustemperatur samt en energiminskning.

Klimatsmart arbete tillsammans med andra bostadsföretag

I vår strävan efter att arbeta klimatsmart är vi med i Sveriges Allmännytta, vilket är en är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. Där finns ett klimatinitiativ med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Två av de övergripande målen är:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007)

Vi är enligt klimatinitiativets definition fossilfria sedan 2016. Det vi i dagsläget arbetar med är att i upphandlingar ställa krav på våra entreprenörers användning av fossil energi. Vi gör också insatser som ska underlätta för hyresgästerna att välja fossilfria alternativ vid till exempel vardagsresor. Vår energianvändning har minskat 27% jämfört med 2007. Beräkningen görs per kvadratmeter uppvärmd byggnadsarea.

Tillbaka