E-fakturering

I enlighet med den nya lagen om e-faktura vid offentlig upphandling, som trädde i kraft 1 april 2019, tar vi endast emot leverantörsfakturor elektroniskt.

Det finns stora fördelar med elektroniska fakturor, där vi tillsammans kan spara tid, pengar och miljö. För att underlätta övergången till elektroniska fakturor har vi sammanställt den information som ni behöver.

E-fakturor till Östersundshem AB skickas elektroniskt enligt följande:

GLN-nummer: 7340109103480
VAN-operatör: Tieto Sverige

alternativt via: Peppol ID 0007:5565281648

Om du som leverantör inte har möjlighet att skicka e-faktura via ditt affärssystem kan ni använda en av alla de fakturaportaler som finns att tillgå och på så vis registrera fakturan där. Då får vi den i rätt format.

Exempel på fakturaportaler: Swedbank eller InExchange

När någon från Östersundshem gör en beställning/inköp hos er är personen ifråga skyldig att lämna uppgift till er om vilket referensnummer (7-siffrigt nr) som ska användas. Om inte fakturan innehåller ett giltigt referensnummer kan den komma att returneras. Observera att vi från september 2020 är samlade i ett bolag, vilket innebär att det alltid är Östersundshem AB som fakturan ska vara utställd på. 

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice