Vindar och lokaler kan bli uppemot 90 nya bostäder

431_D8A9646.JPG

Förberedelserna inför renoveringen av kvarteret Hjorten har visat att det finns möjlighet att skapa uppemot 90 nya lägenheter i de befintliga husen. Det handlar om vindar och lokaler i suterrängplan som kan omvandlas till främst mindre lägenheter med en yta på 30 till 55 kvadratmeter. Med undantag för några lägenheter av större mått är målgruppen i första hand studenter eller mindre hushåll bestående av en eller två personer.

- Att i ett centralt och attraktivt område i Östersund kunna skapa så många nya bostäder är en fantastisk möjlighet. Här slipper vi att nyttja ytterligare mark eller göra kostsamma tillbyggnader av fler våningsplan – ytorna finns redan i husen, säger Kenneth Karlsson, vd Östersundshem.

En del av de nya lägenheterna som planeras skulle även kunna fungera som ersättning för de 40 studentlägenheter som under 2024 ska tas bort från campusområde vid Mittuniversitetet.

I kvarteret Hjorten pågår just nu projektering av de befintliga lägenheterna och Östersundshems styrelse har som ett första steg godkänt att de tilltänkta lägenhetsytorna inkluderas i denna. Steg två är sedan att ta ett formellt beslut om eventuell produktion av de nya lägenheterna.

- Just nu är vi tidigt i processen, de tillkommande ytorna måste projekteras samt att vi måste skicka in bygglov och ha dialog med kommunen innan vi kan ta nästa steg, säger Per-Anders Strandberg, projektchef Östersundshem.

Tillbaka