Grusupptagning och vårstäd

Hjulande barn.607.jpg

Gruset borta senaste 30 maj

Vår entreprenör har börjat arbeta med att ta upp grus i en del kvarter. På grund av att våren här kan erbjuda allt från snö till regn och solsken påverkar det hur lång tid arbetet tar men vårt mål är att gruset ska vara borta senast 30 maj.

Vårrenhållning och annat fix

Vi gör även annan vårstädning som att plocka upp löv och kvistar, snyggar till buskar och börjar klippa gräsmattor. Vad som görs och när beror på hur utemiljön ser ut i ditt område och vilka behov som finns.   

Störningar och damm

Arbetet kan innebära en del störningar och beroende på väder kan sopmaskinerna riv upp damm när gruset tas upp. Vi försöker att inte damma ner mer än nödvändigt men bor du längst ner kan det vara bra att avvakta lite med att tvätta fönster tills grusupptagning och städning är klar i ditt område.

Tillbaka