Renoveringen av Hjorten börjar i augusti

Hjortenwebb.jpg

I mitten av januari gick vi ut med information om byggstarten för renoveringen av kvarteret Hjorten skjuts fram. Nu har vår styrelse tagit beslut om att återuppta arbetet. I slutet av sommaren beräknas renoveringen av det första huset att börja. Du som bor i området har fått mer information i brevlådan och via mejl.

Bakgrunden till beslutet grundar sig i att vi sett över tidsplanen samt tagit beslut om att i nuläget enbart göra en mindre del av den förtätning av lägenheter som var planerad i källarplan och vindar. Till en början gör vi fyra nya lägenheter på vinden på Samuel Permans gatan 26, på övriga adresser kommer vi däremot göra förberedande åtgärder för att i framtiden kunna skapa fler bostäder.

Tillbaka