Östersundshem går med i Rättvist byggande

Kenneth_Per-Andersrätt.jpg

Kenneth Karlsson Vd, Per-Anders Strandberg, projektchef

Problem med fusk och kriminalitet har blivit allt vanligare på svenska byggarbetsplatser. Det kan handla om allt från obetalda skatter till illegal arbetskraft. Som ett led i att motverka detta har Östersundshem gått med i föreningen Rättvist byggande.

Det är en ideell förening som i sin nuvarande form startades i slutet av 2021 tillsammans med branschföreningen Byggherrarna. Föreningens vision är att det inte ska förekomma fusk på byggarbetsplatserna samt att man ska göra upphandlingar som endast attraherar seriösa företag.

- Att ansöka om medlemskap i föreningen Rättvist byggande var ett självklart val för oss då vi vill göra skillnad och vara med och motverka brottslighet på våra byggarbetsplatser och med det säkerställa att det råder schyssta arbetsvillkor där vi är byggherrar, säger Kenneth Karlsson, Vd

För sund konkurrens på lika villkor

Rättvist byggande har genomfört drygt 140 arbetsplatskontroller och kartlagt över 1600 leverantörer. Vid de oannonserade kontrollerna har brister upptäckts på i stort sett alla byggarbetsplatser. Det har handlat om allt från arbetskraft utan arbetstillstånd, lönedumpning, ogiltiga ID-handlingar till oanmälda underentreprenörer.

Genom medlemskap utvecklar vi vårt arbetssätt ytterligare

Vi kommer att utveckla vårt arbetssätt ytterligare och verka för en sund konkurrens bland annat genom:

  • Att samtliga entreprenörer på våra byggarbetsplatser ska föranmälas till och kontrolleras av Rättvist byggande innan byggstart.
  • Att vid misstanke om oegentligheter tipsa Rättvist byggande, eller vid direkta lagbrott anmäla till berörd myndighet.
  • Att Rättvist byggande utför oannonserade byggarbetsplatskontroller med extern kontrollant för att säkerställa att personalen på arbetsplatsen bland annat har giltiga ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd.
  • Att inhägna och skylta upp våra byggarbetsplatser med Rättvist byggande.

- Vi jobbar hela tiden för att våra byggarbetsplatser ska vara fria från oegentligheter. Våra entreprenörer och deras underentreprenörer ska vara seriösa och betala skatt och sociala avgifter samt ge sina anställda goda arbetsvillkor med skälig lön, arbetstid och semester. Genom vårt medlemskap tar vi ytterligare ett steg för att motverka fusk, avslutar Per-Anders Strandberg, projektchef

Tillbaka