Hyresförhandlingen 2023 överlåts till Hyresmarknadskommittén

DSC_3201.jpg

Vi har beslutat att överlämna hyresförhandlingen 2023 till Hyresmarknadskommittén för medling då vi och Hyresgästföreningen Region Norrland inte lyckats att få till en överenskommelse.

Bakgrunden till beslutet att ta hjälp av Hyresmarknadskommittén är kopplat till att vi har olika tolkningar av trepartsöverenskommelsen mellan Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna, vilket har medfört att vi inte kommit överens om hyreshöjning för förhandlingsåret 2023. Om vi inte via medling kan enas om en rimlig nivå är det Hyresmarknadskommittén som tar beslut om höjningen.

Höjningen var planerad att gälla från 1 mars 2023 men i och med att vi inte kommit överens finns höjningen inte med på hyresavin för mars och det kan istället bli så att höjningen blir retroaktiv och läggs på kommande hyresaviseringar.

Tillbaka