Hyresavi för mars och hyresförhandling

kundundersokning.jpg

På grund av pågående hyresförhandling är hyresaviseringen för mars försenad, men skickas ut fredag 17 februari. (Om du bor i en fastighet med självdoserade tvättmaskiner där du betalar per tvätt kommer du få en ny avi på grund av att den debiteringen inte kom med på den första). 

Hyresförhandling ej klar

Din nya hyra kommer gälla från 1 mars 2023 men eftersom hyresförhandlingen inte är klar innebär det att du istället kommer få hyreshöjningen retroaktivt på kommande avier. 

När förhandlingen om 2023 års hyra är färdig går vi ut med information till dig som hyresgäst. 

 

Tillbaka