Gemensamt uttalande med Peab, angående hovrättens dom

ostersundshem2.jpg

Pressmeddelande 2022-02-17

Östersundshem och Peab: Gemensamt uttalande med anledning av Hovrättens dom B-1626-19, Hovrätten för Nedre Norrland

Vi, Östersundshem och Peab, accepterar hovrättens dom och konstaterar att de inte gick på åklagarens och tingsrättens linje, något vi självklart är besvikna över. Vi har båda lidit skada av det som skett och ser oss fortsatt som brottsoffer.

Vi konstaterar också att åklagaren inte kommer att begära prövning i högre instans. Det betyder att vi gemensamt lämnats med de ekonomiska konsekvenserna och tillsammans måste hitta en lösning.

De senaste veckorna har vi haft flera konstruktiva samtal kring hur vi kan ta frågan vidare och komma till ett rimligt avslut. Vi har analyserat det hela och ingen av oss ser någon möjlighet till framgång i att driva frågan civilrättsligt. De som varit involverade i härvan är inte längre aktiva i något av våra respektive bolag. Vi vill båda därför komma till ett avslut.

Med hovrättens dom, samt våra respektive interna utredningar som utgångspunkt, har vi därför idag tillsammans kommit överens om följande:

  • Vi, Östersundshem och Peab, kommer att dela på det som varit belyst i rättegången, pengar som inte kommit Östersundshem eller Peab tillhanda på totalt 15 071 605 kronor.
  • De fakturor som Peab fakturerat Östersundshem på 305 790 kronor rörande en lägenhetsrenovering i Umeå kommer att återbetalas till Östersundshem.

Östersundshem och Peab hoppas genom denna uppgörelse slutligen kunna lägga denna bistra historia bakom oss för att istället fokusera på framtiden.

Tillbaka