Fastigheter i Fåker och Tandsbyn säljs till lokal företagare

Tandbsyn.607.jpg

Nu är försäljningen av samtliga fastigheter i Fåker och Tandsbyn avslutad – köpare är Bengt Adolfsson, en lokal företagare från Oviken.

Den 2 maj tar Bengt Adolfsson över fastigheterna och de befintliga hyresgästerna. Totalt handlar det om tre fastigheter med 61 bostäder, plus ett antal lokaler och förråd. Köpesumman är 21 500 001 kronor.

Fastigheter som ingår i köpet:

  • Näs-Ålsta 3:30-31 (Grönviksvägen 1-7, Fåker)
  • Tand 7:6 (Nygårdsvägen 1-5, Tandsbyn)
  • Tand 2:61, 2:110 (Mogärdevägen 3, Tandsbyn)

Bor du i ett av husen som ska säljas?

Vi har skickat ut mer information till dig via brev och mejl. Du hittar även information här nedan.

Hyran för maj månad

Den hyresavi som avser juni månad betalas till Östersundshem precis som vanligt. Östersundshem för därefter över pengarna till den nya hyresvärden.

Parkering

Aimo Park kommer att fortsätta ha hand om uthyrning och övriga frågor kopplat till parkeringsplatser efter att Bengt Adolfsson tagit över.

Felanmälningar

Fram till 1 maj ska alla felanmälningar gå till Östersundshem. Från 2 maj är det till Bengt Adolfsson du vänder dig till vid felanmälan och frågor.

Vi sköter allt åt dig

Du som bor i de berörda fastigheterna behöver inte själv göra något vid bytet av hyresvärd, Östersundshem och Bengt Adolfsson sköter allt detta åt dig. Inom närmsta veckorna får du mer information från din nya hyresvärd. 

Tillbaka