Drömåtervinningsrum, finns de?

ÅtervinningsrumValhall.jpg

Återvinning ska vara enkelt, men så känns det kanske inte alltid när du står med en bit frigolit i handen och undrar var den hör hemma. Och paketsnören, ska de sorteras som plast eller restavfall? Hur var det förresten med de där värmeljusen, visst var det något krångel med dem?

Det är inte alltid så lätt att komma ihåg hur man ska sortera, i alla fall inte sådant som du sorterar mer sällan. För att underlätta för dig är det viktigt att vi som hyresvärdar informerar klart och tydligt på plats i återvinningsrummet hur du ska göra för att sortera rätt.

Förbättringsarbete med tydligt mål

Under 2021 påbörjade vi ett förbättringsarbete i våra områden och inledde med en inventering av återvinningsrummen tillsammans med Östersunds kommun och Lundstams. Vi identifierade åtgärdsområden och en stor del av de åtgärder vi kom överens om utfördes under 2022.  Inom ramen för samarbetet fick återvinningsrummet i ett av våra större bostadsområden en rejäl ansiktslyftning. Vi tog även fram en informationskampanj som gick ut till alla hushåll i området.

I återvinningsrummet märkte vi bland annat upp väggar och kärl med de nya, färgglada och pedagogiska symbolerna som följer EU-standard. Vi såg tillsammans med Östersunds kommun över den mer detaljerade sorteringsinformationen. Symboler och bilder blir till exempel extra viktiga för dem som inte har svenska som modersmål.

- Vår ambition är att med detta återvinningsrum som mall på sikt höja standarden och tydligheten runt om i våra bostadsområden. Det ska vara lätt att sortera rätt, säger Karin Österberg, hållbarhetsansvarig.

Tillbaka