Byggstart för kvarteret Hjorten skjuts fram

Hjortenwebb.jpg

Östersundshems styrelse har beslutat att på grund av det osäkra ekonomiska läget i världen skjuta på byggstart för renoveringen av kvarteret Hjorten.

Under början av 2023 var det planerat att ROT-renoveringen av de första av Hjortens 192 lägenheter skulle påbörjas. Det osäkra läget i vår omvärld har inneburit ökade energi- och räntekostnader, vilket för Östersundshems del leder till bland annat högre byggkostnader och gör att förutsättningarna har förändrats.

- Att fatta ett beslut om att skjuta på byggstart då det råder ett osäkert ekonomiskt läge i vår omvärld med fortsatt höga byggkostnader är att ta ansvar och därmed hushålla med Östersundshems resurser, säger Pär Fredriksson, Styrelseordförande.

Östersundshems andra projekt fortsätter som planerat, vi kommer dock noggrant att följa byggkostnadsutvecklingen och omprioritera våra projekt om så skulle krävas.

- Vi förstår att vårt beslut om att skjuta på byggstart påverkar många hyresgästers vardag negativt men hoppas på en förståelse om vårt beslut med tanke på det osäkra ekonomiska läget i vår omvärld. Byggstarten är pausad och vi kommer löpande under 2023 att utvärdera det ekonomiska läget, fatta ett beslut om byggstart så fort vi har ett ekonomiskt hållbart projekt, avslutar Kenneth Karlsson Vd.

Läs mer om ROT-renoveringen av Hjorten

Tillbaka