Bostadskön blir rättvis för alla – internkön tas bort 1 juli

Scandinav_tjej kök flytt.jpg

Efter att ha bott fyra år i samma lägenhet har man hittills haft förtur till andra lägenheter som blivit lediga inom samma kvarter. Från och med 1 juli försvinner denna möjlighet, då systemet med internkö helt tas bort.

Varför tar ni bort internkön?

Styrelsens beslut grundar sig i att vi idag har över 20 000 som står i vår ordinarie bostadskö. Vi vill förenkla sökprocessen och ha en rättvis kö för alla – där alla söker lägenhet på samma villkor oavsett om de bor hos oss eller inte. Intjänad köpoäng är det som i första hand ska ligga till grund för vem som får ett erbjudande om bostad.

Vad innebär att internkön tas bort?

Det innebär att du inte längre har förtur till lägenheter i ditt kvarter för att du redan bott där längre än fyra år. När du vill byta bostad kommer du istället att behöva söka lägenhet utifrån dina köpoäng, precis som alla andra.

Fungerar internkön om jag vill söka en ny lägenhet idag?

Fram till och med 30 juni fungerar internkön precis som tidigare och du kan därmed söka lediga lägenheter i ditt kvarter och få förtur till dem – förutsatt att du redan bott i kvarteret under de fyra senaste åren. Efter 30 juni finns inte denna möjlighet kvar.

Är köpoäng det enda sättet att få lägenhet framöver?

Du har fortfarande möjlighet till lägenhetsbyte inom Östersundshem (d.v.s. att byta lägenhet med någon annan av våra hyresgäster). Först måste du dock hitta någon som är villig att byta lägenhet med dig, därefter skicka in en ansökan som uppfyller kraven. Läs alla villkor på blanketten om lägenhetsbyte.

Tillbaka