Sopsortering och återvinning

I alla våra områden finns ett återvinningsrum eller nedgrävda sorteringskärl. Där finns kärl för kompost och brännbart, och i de flesta fall även kärl för glas, plast, metall och papper.

Kompostera mera

Tänk på att matrester hör hemma i komposten. Du kan hämta en gratis kompostkorg och kompostpåsar på någon av kommunens återvinningscentraler eller i receptionen på Rådhuset. På kommunens hemsida hittar du mer information om hur du sopsorterar.

Grovsopor och övrigt avfall 

Grovsopor, elektronik och farlig avfall är exempel på saker som du inte kan slänga i soprummet. Det ska du istället lämna på en återvinningscentral. Här finns kommunens återvinningscentraler.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice