Snöröjning och sandning

Snön är till glädje för många, men kan också ställa till en del besvär. Det är vårt ansvar att röja snö och sanda i våra områden. Men har du parkeringsplats, uteplats eller balkong har även du som hyresgäst ett visst ansvar.

Vem har ansvar för snöröjning och sandning?

Östersundshem har hand om snöröjning och sandning inom våra egna bostadsområden, samt gångbanor i anslutning till fastighetens tomtgräns. Om någon annan äger tomten mellan fastigheten och trottoaren är det deras ansvar. Kommunen ansvarar för att ploga allmänna gator, gång- och cykelvägar.

Har jag som hyresgäst något ansvar?

Bor du i ett radhus ansvarar du själv för skottning från din ytterdörr fram till gata/trottoar. Kom ihåg att inte lägga ut snö du skottar bort på gata eller trottoar. Har du uteplats eller balkong måste du också se till att hålla de fria från snö. 

Hyr du parkering eller garage gäller samma regler. Du skottar din egen parkeringsplats och skottar bort snön framför garageporten. Vid skottning tänk på att inte lägga snön som den kommer ut i körbanan eller är i vägen för grannarnas fordon. 

När börjar det att snöröjas?

För att kunna få bort snön så snabbt som möjligt har Östersundshem anlitat entreprenörer för att hjälpa oss med snöröjning. De börjar skotta vid fem centimeters snödjup, och vid ett normalt snöfall ska det vara färdigt sex timmar efter att arbetet påbörjades. Vid stora snöfall kan det dock behövas snöröjning flera gånger – och då kan det ta lite mer tid.

Bör jag felanmäla oröjda områden?

Efter kraftiga snöfall hinner inte våra entreprenörer se till så att alla områden blivit röjda från snö till det att du vaknar på morgonen. Det kan ta ytterligare några timmar innan de hinner komma till ditt kvarter, men de är på väg. Felanmälningar om detta påskyndar inte arbetet.

Hur prioriteras snöröjningen?

När det kommer mycket snö prioriteras genomfartsvägar, före exempelvis gångvägar till cykelförråd och soprum. Att ta bort snöhögar är inte prioriterat eftersom möjligheterna att förvara snö i centrala stan är begränsade. Om snöhögarna inte innebär någon direkt fara låter vi dem ligga kvar.

Vad är viktigt att tänka på?

Vid stora mängder snö kan det ta längre till innan alla områden är snöröjda. Ha gärna lite tålamod – kanske har vi inte hunnit till ditt område ännu. Tänk även på att de som kör plogbilarna inte är ansvariga för prioriteringen av snöröjningen. Vänd er istället till vår Kundservice om ni har synpunkter.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice