Styr din motorvärmare

I flera av våra områden kan du fjärrstyra motorvärmaren så att din bil är varm när du ska använda den. Hur du styr motorvärmaren beror på vilket område du bor i.

Problem med styrning av motorvärmare

I område 431 (Samuel Permans gata 26-30, Genvägen 60-62, Biblioteksgatan 31-37) fungerar ingen fjärrstyrning. Under mars kommer befintlig utrustning att bytas ut mot Z-park kombiladdare.

På vissa platser med QT går det inte längre att fjärrstyra tiden för motorvärmaren, där är det istället ström konstant påslaget. Om du vill nyttja en egen lös timer för att begränsa strömuttaget så går det utmärkt. Vi håller på att ta fram en permanent lösning som ska åtgärda problemet.

Att tänka på när du använder motorvärmare

Motorvärmaruttaget är uppsäkrat till 6 ampere, vilket gör att du bara kan ta ut 1320 watt. Eftersom bilens motorvärmare drar omkring 500 watt kan du inte köra kupévärmaren på full effekt, du måste köra den på lägsta effekt. Att en säkring går beror oftast på detta eller att anslutningssladden inte är okej. Du ansvarar då för att återställa säkringen på motorvärmarstolpar och garageplatser som har säkring vid uttaget. Samma sak gäller om du använder dammsugare med hög effekt för att dammsuga bilen eller liknande.

Vid fel på uttag, försäkra dig först om att felet inte beror på ovanstående. Annars gör en felanmälan till Aimo Park.

Information och kontaktuppgifter till felanmälan

Fjärrstyrning via QT

I de flesta av våra områden styrs motorvärmarna via ett system som heter QT. Där kan du ställa in motorvärmaren via en app, via bokningstavlan i din trappuppgång eller via webben.

Logga in för att styra din motorvärmare

Instruktioner

Styr din motorvärmare via app

Styr din motorvärmare via bokningstavla

Styr din motorvärmare via webben

Fjärrstyrning via Z-park kombiladdare

Z-park kombiladdare innebär att du på samtliga parkeringsplatser kan välja mellan att ladda din elbil eller använda motorvärmaruttag. I delar av Valhall (451) och Storviken (613) samt hela Monopolet (428) har vi kombiladdare Z-park. 

Instruktioner

Kom igång

Användarhandbok

Inställning år/datum/tid

I normalläget visar displayen alltid aktuell tid. Vid uppstart eller efter långvarigt strömavbrott
visar displayen --:-- när inställningen kan påbörjas.
1. Tryck på klocksymbolen tills menyn visar SET. Släpp därefter knappen.
2. Aktuell tid blinkar och kan nu ställas in genom att trycka på + eller - .
3. Bekräfta genom att trycka på klocksymbolen.
4. Aktuellt år blinkar. Ställ in genom att repetera steg 2-3.
5. Aktuell månad blinkar. Ställ in genom att repetera steg 2-3.
6. Aktuell dag blinkar. Ställ in genom att repetera steg 2-3.

Kontroll av inställda värden

Upprepade tryck på klocksymbolen visar i tur och ordning inställda värden för år, månad och dag.

Inställning av avresetid

Önskad avresetid ställs in genom att trycka på + eller -. Första trycket visar den inställda avresetiden.
Efterföljande tryckningar ändrar tiden i steg om 5 minuter. Genom att hålla knappen intryckt
ändras tiden fortare. Efter sista knapptryckningen visas den inställda tiden i ett par sekunder
innan uret återgår till att visa aktuell tid.

Direktinkoppling

Tryck samtidigt på + och - för 30 minuters direktinkoppling. Avbryt direktinkopplingen genom att
upprepa knapptryckningen.

Felsökning

Problem: Displayen visar --:-- 
Trolig orsak: Uret har varit spänningslöst under en längre period och tappat tiden.  
Åtgärd: Ställ in år/datum/tid

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Sök ledigt

Felanmälan

Felanmälan

Min bostad

Min bostad

Kundservice

Kundservice