Lägenhetsfond

Flera av våra fastigheter har lägenhetsfonder. Om du bor i en fastighet med lägenhetsfond kan du, om utrymme finns, själv beställa underhåll av ytskikt.

Din lägenhetsfond består inte av pengar som vi avsätter varje år utan fonden är en sorts ekonomisk avskrivningsfunktion på kostnaden som uppstår när ytskikt renoveras i din lägenhet. Vartefter värdet på dina ytskikt skrivs av (minskar) ökar utrymmet för renovering (lägenhetsfonden). Vitvaror och badrum omfattas inte av fonden. Det här kan vara lite krångligt att förklara, men modellen är vanlig och förankrad med Hyresgästföreningen.

Hur mycket utrymme finns i min fond?

Kontakta vår Kundservice för att få ett fondkort för din bostad. På fondkorten finns information om hur mycket utrymme som finns i din lägenhetsfond för att göra olika åtgärder. Fondkortet är uppdelat per rum och olika poster i rummet, t.ex. Vardagsrum – golv (mattläggning, parkettslip om parkett finns), tak (målning), vägg (tapetsering/målning) och övrigt. Utrymmet i lägenhetsfonden är öronmärkt i den mening att du endast kan använda så mycket utrymme som finns disponibelt för respektive åtgärd. Detta oavsett fondens totala saldo och om kostnaden för åtgärden överstiger vad som finns disponibelt. Eventuella merkostnader får du alltså stå för själv.

Anlita entreprenör

Om du vill ha hjälp med att utföra arbetet kan du anlita någon av de entreprenörer som vi har avtal med, då deras priser är anpassade mot fonderna. Du hittar de hantverkare vi har avtal med längre ner på sidan. Det går också bra att anlita andra entreprenörer, som vi inte har avtal med, kravet är att de måste ha F-skattsedel. Du ska själv ta in priser och beställa arbetet hos entreprenören, om denne inte har avtal med oss.

Kontakta oss för fondfullmakt

Oavsett vilken entreprenör du väljer ska du återkomma till oss när du avtalat en tid, för att få en fondfullmakt som du ska skriva under och sedan lämna över till entreprenören. För blivande hyresgäster, gäller det att den första månadshyran ska vara betald innan fondfullmakt kan lämnas ut. Entreprenören fakturerar utfört arbete direkt till oss utifrån vad som finns tillgängligt i fonden

Göra jobbet själv

Om du väljer att utföra jobbet själv så får du ligga ute med pengar, du köper material som behövs och sparar kvitton. OBS! Det betalas enbart ut pengar ur fonden för material, alltså inte för eventuella verktyg som kan behövas. För att få tillbaka de pengar du lagt ut måste du lämna faktura eller kvitton till oss vid fondbesiktningen. Kvitton äldre än tre månader godkännes ej, när arbetet är godkänt får du pengarna till ditt konto eller via posten efter cirka 14 dagar. 

Utförande och materialval

Här hittar du information om utförande och material. Det är viktigt att arbetena alltid är utförda på ett fackmannamässigt sätt.

Tapetsering eller målning

Tapeter får inte målas och väljer du strukturtapet ska den vara spaltbar, annars kan du bli debiterad spackling av väggen när du flyttar. Det ska vara en rimlig färgsättning på tapeterna. Har tapeten fettfläckar, måste fläcken isoleras/målas över innan ny tapet sätts upp. Detta görs med exempelvis isolerspray. Enligt hyreslagen kap. 12 § 24A 1:a stycket, får du tapetsera hur du vill, men vid avflyttning kan du bli återställningsskyldig.

Vid ommålning eller omtapetsering är det viktigt att du förhåller dig till rimliga och neutrala kulörer och tapetval. Om utförandet sker via våra avtalsentreprenörer kan du via dem få hjälp att välja kulörer och tapeter

Golvläggning

Endast plastmattor på golven godkännes, dock ej schackrutiga. Den gamla golvmattan ska rivas ut innan ny matta läggs.

Köksluckor

Har du frågor gällande köksluckor? Kontakta vår kundservice, då vi för närvarande ej har någon avtalspart för lackeringstjänster. Möjlighet finns att boka en underhållsbesiktning.

Städning efter renovering

Du som hyresgäst sköter själv städning efter att renoveringen är utförd, detta gäller oavsett om du anlitat entreprenörer eller du gjort jobbet själv.

Fondbesiktning

Om du inte kryssat i på fondfullmakten att vår personal får gå in med huvudnyckel och besikta lägenheten efter att renoveringen är genomförd måste du ringa vår kundservice på tel 063-14 04 00 och beställda tid. Beställ alltid tid för besiktning i direkt anslutning till avslutat arbete. Arbeten/åtgärder äldre än tre månader godkännes ej.

Målning/tapetsering

Brunflo Måleri  Kent Sundberg brunflo.maleri@telia.com 0705851102  
  Camilla Sundberg   0702753322  
         
Nordif Måleri  Roland Ifren rolle.ifren@telia.com 0705772752  
  Urban Nordmark unordmark15@gmail.com 0705772753  
         
Målarkompaniet i Östersund  Patrik Olsson patrik@malarkompaniet.se 0706814570  
         
Mats Måleri Mats Gustafsson matsmaleri@telia.com 0768695202  
         

Mattläggning

Målerifirma G.Persson Evy Svensson evy.svensson@maleri-gpersson.se 0705314433  
         
Miltons Golvform Thord Forslund thord.forslund@hotmail.com 0703423313  
         
Nilssons Golv Ove Nilsson golvnilsson@gmail.com 0706946161  
         

Parkettslip

Östersunds Parkettslip  Johannes Bergman bergman-vagle@hotmail.com 0706763383  
         
Jämtlands Parkettslip Tomas Bergman jamtlandsparkettslip@gmail.com 0706465908  

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice