Så betalar du hyran

Hyran betalar du månadsvis i förskott – senast den sista vardagen i månaden ska den vara betald. Vi erbjuder flera olika betalningssätt, men betala gärna din hyra via e-faktura eller autogiro. Det är enkelt, smidigt och miljövänligt.

E-faktura

Du kan betala din hyra via e-faktura. Anmäl dig via din internetbank, gå in på e-faktura och sök på ”Östersundshem”. Det kan komma upp fler alternativ men det du ska välja är ÖSTERSUNDSHEM.

Kivra – den digitala brevlådan

Du kan nu få dina hyresavier via den digitala brevlådan Kivra. Om du redan nu är ansluten till Kivra kommer hyresavierna automatiskt att gå till Kivra istället för via post.

Betalar du redan din faktura digitalt via e-faktura eller autogiro påverkas du inte av detta, din hyra kommer att betalas på samma sätt som tidigare.

Du ansluter dig till Kivra på www.kivra.se eller genom att ladda ner Kivra-appen.

Autogiro

Autogiro innebär att hyran dras automatiskt från ditt bank- eller personkonto. Det gör att du kan lita på att din hyra alltid betalas i tid, även när du är bortrest. Pengarna dras den sista bankdagen varje månad. Det enda du behöver göra är att se till att det finns pengar på ditt konto två dagar före sista bankdagen. Här kan du ladda hem blanketten för autogiroanmälan. När autogirot kommit i gång får du bara hyresavier när ditt hyresbelopp förändras.

OBS! Vi gör bara ett försök att dra hyran via autogiro. Saknas pengar på kontot måste du betala in hyran på ett annat sätt.

Avslut av autogiro

För att avsluta ditt autogiro hos Östersundshem tar du kontakt med din bank och säger upp ditt autogiro där. I samband med att hyreskontraktet avslutats upphör autogirot automatiskt att gälla hos oss.

Pappersfaktura

Har du pappersfaktura får du din hyresavi med posten varje månad. På fakturan hittar du alla betalningsuppgifter; sista betalningsdag, OCR-nummer och bankgironummer.

Kom ihåg att betala din hyra i tid eftersom vi tar ut dröjsmålsränta vid sen betalning.

Betalning via Internet

Om du betalar hyran via internet är det viktigt att du anger vårt bankgironummer 270-1225 samt det OCR-nummer som finns på hyresavin. Det är viktigt att du använder OCR-numret för den månad betalningen avser, för att hyresinbetalningen ska hamna på rätt månad.

Betala via post, bank eller betalningsorder

Om du betalar via post, bank eller betalningsorder använder du din hyresavi. Om du tappat bort hyresavin och istället skriver ett eget inbetalningskort, är det viktigt att du skriver ditt namn, din adress och kontraktsnummer. Du ska också skriva att mottagaren är Östersundshem, samt ange vårt bankgironummer 270-1225.

Saknad eller borttappad hyresavi

Du hittar alla dina hyresavier under ”Mina betalningar” på Mina sidor. Du kan även kontakta kundservice på 063-14 04 00 för att få en ny hyresavi eller för att få de uppgifter (OCR-nr, belopp, Bankgiro) du behöver för att kunna betala hyran.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Felanmälan

Min bostad

Kundservice