Överlåtelse av lägenhet

För att överlåta din lägenhet till någon annan behöver du ett godkänt tillstånd från oss. Du kan endast överlåta lägenheten till någon som du bott tillsammans med i bostaden under en längre tid.

Överlåtelse av hyreskontrakt 

Hyreslagen medger att vi kan godkänna en överlåtelse under vissa förhållanden. För att kunna överlåta ett hyreskontrakt till en annan person, ska du ha varit folkbokförd på adressen under viss tid. De som har ett andrahandskontrakt har ingen förtur till lägenheten även om de varit skriven på adressen.

Du måste också ha haft ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans med den aktuella personen. Det räcker alltså inte att han eller hon varit inneboende. Det har ingen betydelse om ni är släkt, det är sammanboendet i sig som räknas. Du får inte automatiskt överta dina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt.

För att ditt ärende ska prövas fyller du i blanketten överlåtelse av lägenhet.

Godkännande från Östersundshem

Du måste ha ett godkänt tillstånd från oss för att överlåta bostaden till någon annan. Påföljden om du bryter mot denna regel, är inte bara att överlåtelsen går förlorad utan han/hon förverkar dessutom hyresrätten.

Vid skilsmässa/separation

Vid separation har make/maka eller sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden möjlighet att överta hyresavtalet om hyresvärden skäligen kan nöja sig med honom/henne som hyresgäst (Jordabalken, kap. 12, 47§, st. 2). Har sambo flyttat in i efterhand krävs minst tre års* gemensam boendetid. Kreditbedömning kommer att utfärdas på den som önskas överta bostaden. Eventuell tvist mellan parterna om vem som ska ha lägenheten avgörs av Tingsrätten.

Till närstående

Hyresavtalet kan även överföras till närstående såsom föräldrar eller barn under förutsättning att man har haft gemensamt hushåll under minst tre år*. Kreditbedömning kommer att utfärdas på den som önskar överta bostaden.

Vid dödsfall

Vid dödsfall kan överlåtelse ske till make/maka, sambo eller annan närstående enligt ovan om bostaden använts gemensamt. Till ansökan ska ”dödsfallsintyg med släktutredning” från Skatteverket bifogas. Vid överlåtelse till sambo eller annan närstående ska personbevis från Skatteverket bifogas för att styrka sammanboendet för den nuvarande kontraktsinnehavaren samt den som önskar överta hyresavtalet.

* Med hänvisning till Hyreslagen, Jordabalken, 12 kap. gäller överlåtelse av hyresavtal en gemensam boendetid på minst 3 år.

Vänligen vänta medan ansökan skickas...

Sök ledigt

Sök ledigt

Felanmälan

Felanmälan

Min bostad

Min bostad

Kundservice

Kundservice